s1052811.jpg
sam_0653.jpg
img_3606.jpg
sam_0622.jpg
A A A

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Przyjęcia do szpitala odbywają się w Izbie Przyjęć (wejście od ul. Sikorskiego). Pacjenci przyjmowani są w trybie:

 • planowym

 • nagłym

Przyjęcia planowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00.

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala w ustalonym przez ordynatora lub lekarza określonego oddziału terminie. Chory zostaje zarejestrowany na poszczególny oddział, ma wykonane badania według zaleceń lekarskich, a następnie trafia na odpowiedni oddział.

Przyjęcia nagłe odbywają się całodobowo. Pacjenci kierowani są przez lekarzy rodzinnych, specjalistów, lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej, jak również przywożeni do Izby Przyjęć karetką „S”. Pacjenci zostają zbadani przez lekarz oddziału, na który są kierowani. Lekarz zleca wykonanie koniecznych badań i podanie odpowiednich leków i decyduje o dalszym postępowaniu. Jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji, chory zostaje zarejestrowany do szpitala i przewieziony na odpowiedni oddział.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty,

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport

 • aktualne wyniki badań diagnostycznych

 • karta informacyjna z poprzedniego pobytu w szpitalu

 • aktualny dokument ubezpieczenia (szczegółowy spis dokumentów ubezpieczenia poniżej)

Uwaga:

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne są niezbędne przy:

 • przyjęciu i wypisie pacjenta ze szpitala,
 • rejestracji w poradni,
 • wypisaniu recepty

 

CO WARTO ZABRAĆ DO SZPITALA

 

 • przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, przybory do golenia)

 • obuwie domowe, klapki pod prysznic

 • piżamę, szlafrok

 • sztućce, kubek

 • potrzebny sprzęt np. aparat słuchowy, laska

 • leki, które pacjent przyjmuje w związku z chorobą inną niż związaną z przyjęciem do szpitala

Uwaga:

Przedmioty wartościowe warto pozostawić w domu. W przypadku przyjęć nagłych pacjent rzeczy wartościowe może przekazać rodzinie lub do depozytu szpitalnego (szpital nie odpowiada materialnie za przedmioty wartościowe, jeżeli nie zostały oddane do depozytu)

 


SPIS DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZPŁATNEGO LECZENIA SZPITALNEGO