obraz 513.jpg
porodwka.jpg
s1052849.jpg
img_3594.jpg
A A A

WYPIS ZE SZPITALA

Po zakończeniu leczenia pacjent zostaje wypisany ze szpitala. O terminie wypisu jest informowany z wyprzedzeniem przez ordynatora oddziału, w którym przebywał lub lekarza prowadzącego. Przed wyjściem ze szpitala Pacjent powinien pamiętać o odebraniu dokumentów wypisowych z Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej - Wypisy Chorych. Odbiór dokumentacji wypisowej:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Dokumenty wypisowe wydawane są wyłącznie po okazaniu :

  • dokumentu tożsamości pacjenta

  • aktualnego dokumentu ubezpieczenia

Istnieje możliwość wydania dokumentacji osobie uprawnionej i upoważnionej przez pacjenta. Nazwisko osoby upoważnionej powinno znajdować się w Historii Choroby pacjenta.

Uwaga:

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne są niezbędne przy przyjęciu i wypisie pacjenta ze szpitala oraz rejestracji w poradni.

 DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO BEZPŁATNEGO LECZENIA SZPITALNEGO