z81.jpg
img_20141202_091158.jpg
s1052808.jpg
sor1.jpg
A A A

 

Szpital w Kępnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

 

W dniach 08.06 -10.06.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się przegląd Standardów Akredytacyjnych przeprowadzony przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpitala
w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu  Ministra Zdrowia
z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił pozytywnie pracę szpitala.

Proces wdrażania standardów akredytacyjnych rozpoczął się w kwietniu 2014 r. Szpital wziął udział w projekcie „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W procesie wdrażania uczestniczył cały zespół – lekarze, pielęgniarki, położne, personel laboratorium, RTG, personel pomocniczy, dyrekcja, administracja.

Bez zaangażowania całego zespołu nie mielibyśmy szans na certyfikat akredytacyjny.

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w realizację projektu „Bezpieczny szpital-Bezpieczny pacjent”

To nasz wspólny sukces motywujący do dalszego działania na rzecz pacjenta.

 

Z poważaniem

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kępnie

 

mgr inż Andrzej Jackowski