sprzt dla szpitala.jpg
img_3530.jpg
shimadzu.jpg
s1052853.jpg
A A A

LOKALIZACJA Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36

NUMERY ALARMOWE

999

 112

KIEROWNIK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Janusz Blabuś Lek. Specj. Chirurg

Z -CA KIEROWNIKA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Piel. dypl. Iwona Porażka Specjalista Organizacji i Zarządzania

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zadania, jakie realizujemy wiążą się z udzielaniem świadczeń medycznych w miejscu zdarzenia, osobom które uległy:

wypadkowi, urazowi, nagłemu zachorowaniu lub których stan zdrowia nagle się pogorszył
i znajdują się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Ratownictwo medyczne dysponuje karetkami wchodzącymi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego:

Karetka Specjalistyczna „S”

Karetka Podstawowa „P”

Na wyposażeniu karetek znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Zatrudniamy wyspecjalizowany personel medyczny – lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki medycyny ratunkowej.

Zespoły  Ratownictwa medycznego do zdarzeń kierowane są przez dyspozytora medycznego zatrudnionego w Centralnej Dyspozytorni w Kaliszu.

Ponadto wykonujemy transporty sanitarne, na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz na zlecenie lekarzy rodzinnych.

Do transportu pacjentów używamy karetek sanitarnych, wyposażonych w sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Telefon kontaktowy:

62-78-27-420