img_3514.jpg
z11.jpg
img_3510.jpg
sor4.jpg
A A A

LOKALIZACJA Wejście D (I piętro)

ORDYNATOR
Lek. Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zbigniew Bera

62-78-27-347

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Monika Pindor-Peter

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W naszym oddziale leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia ( urazy wielonarządowe, zatrucia, wstrząs o różnej etiologii, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność krążenia, ciężkie uogólnione zakażenia).
Oddział jest klimatyzowane, posiadamy 4 stanowiska leczenia, wyposażone w aparaturę monitorującą parametry życiowe metodą inwazyjną i nieinwazyjną, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi zmiennociśnieniowymi.
Stosujemy wysokiej klasy respiratory, pozwalające na wykorzystanie różnych trybów wentylacji. Posiadamy nowoczesną aparaturę medyczną pozwalającą na prowadzenie różnych form zaawansowanej terapii:

aparat NICCOMO umożliwijąjący nieinwazyjne monitorowanie w sposób ciągły szeregu parametrów hemodynamicznych pracy serca,

pompy infuzyjne strzykawkowe,

pompy przepływowe do żywienia pozajelitowego,

aparat PRISMAFLEX do ciągłych terapii nerkozastępczych ( hemofiltaracja, plazmofereza, hemoperfuzja).

Kadrę oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska.