cert-iso-2012.jpg
img_20141202_090314.jpg
zdjcie poradni.jpg
aparat symphony.jpg
A A A

LOKALIZACJA Wejście D ( II piętro)

ORDYNATOR
Specjalista Pediatra, Neonatolog, Anestezjolog
Dr n. med. Marian Nawrot

62-78-27-395

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Małgorzata Sierant
Specjalista Organizacji i Zarządzania

62-78-27-331

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Jesteśmy oddziałem I poziomu referencyjnego tzn. zajmujemy się noworodkiem zdrowym oraz niepowikłaną patologią noworodka. W naszym szpitalu rodzi się około 800 dzieci rocznie. Działamy w systemie „rooming-in” tzn. matka przebywa z dzieckiem od urodzenia, do wypisu. Bliskość matki z dzieckiem jest kluczowa dla rozwoju dziecka i daje poczucie bezpieczeństwa.
Nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych dzieci czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Lekarze, pielęgniarki i położne uczestniczą systematycznie w szkoleniach specjalistycznych np. w 2015 roku aż 10 pielęgniarek ukończyło specjalistyczny kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej noworodka. Noworodkom wymagającym leczenia zapewniamy wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz nowoczesne inkubatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii oraz najnowocześniejszy system nieinwazyjnego wspomagania oddechowego Infant Flow. Oferujemy całodobową diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną.

W oddziale prowadzimy badania przesiewowe, obejmujące wszystkie urodzone u nas noworodki:

przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca

badanie przesiewowe, w kierunku wrodzonej Fenyloketonurii, Mukowiscydozy, Hipotyreozy (wrodzonej niedoczynności tarczycy) oraz w kierunku 21 rzadkich wad metabolizmu.

Uczestniczymy w kilku ogólnopolskich programach naukowych:

Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania

Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

Ponadto, wszystkim naszym dzieciom zapewniamy wykonywanie czynności profilaktycznych, zgodnych z aktualnymi zaleceniami:

profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K

profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka

szczepienia ochronne, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych

podanie dodatkowo immunoglobuliny anty Hbs, dzieciom matek z Hbs dodatnim

 

Priorytetem dla nas jest promowanie karmienia naturalnego, które jest najzdrowszym sposobem żywienia niemowląt. Pielęgniarki, położne oraz lekarze naszego oddziału udzielają fachowych porad i praktycznych wskazówek z zakresu karmienia naturalnego.