img_3512.jpg
obraz 230.jpg
s1052848.jpg
s1052855.jpg
A A A

LOKALIZACJA Wejście D (Przyziemie)

ORDYNATOR ODDZIAŁU
Lek. Specj. Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Rafał Podejma

62-78-27-304

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Anna Zwolińska

62-78-27-337

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Udzielamy całodobowej pomocy w przypadkach urazów oraz nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia np.:

duszności, bóli w klatce piersiowej, zaburzeń świadomości, nagłych dolegliwości bólowych spowodowanych kamicą nerkową lub żółciową itp.

Pacjent z urazem może liczyć na kompleksową pomoc w postaci opatrunku, zszycia rany, diagnostyki RTG i unieruchomienia gipsowego.

Pacjenci ze schorzeniami "internistycznymi" uzyskują pomoc w postaci badania lekarskiego, badań dodatkowych np. EKG lub diagnostyki laboratoryjnej i pomocy doraźnej z możliwością kilkugodzinnej obserwacji w oddziale.

Należy wspomnieć, że Oddział Ratunkowy jak sama nazwa wskazuje zajmuje się przypadkami wymagającymi pilnej pomocy medycznej i powstającymi w sposób nagły.

Uwaga:

Poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, pacjenci z wszelkimi problemami schorzeń innego typu, niż nagłe przyjmowani są w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, mieszczącej się w budynku Pogotowia Ratunkowego (więcej-patrz struktura- POZ).