obraz 101.jpg
s1052833.jpg
z51.jpg
s1052839.jpg
A A A

LOKALIZACJA Budynek Przyszpitalny ( wejście od ul. Dąbrowskiego, obok Apteki Szpitalnej)

NUMER KONTAKTOWY

62-78-27-332

GODZINY PRZYJĘĆ I WYDAWANIA SPRZĘTU

od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 – 20:00

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Centralna Sterylizatornia wykonuje usługi na rzecz komórek organizacyjnych SPZOZ Kępno oraz w ramach zawartych umów – dla okolicznych przychodni, gabinetów lekarskich i zakładów kosmetycznych w zakresie sterylizacji:

narzędzi chirurgicznych,

sprzętu medycznego,

materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej.

Narzędzia do sterylizacji dostarczane są po procesie mycia i dezynfekcji. Jednostki zewnętrzne dostarczają i odbierają materiał w zamkniętych pojemnikach. Procesy sterylizacji są monitorowane wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi. Wyniki kontroli są archiwizowane.

 

PLAN BUDYNKU SP ZOZ W KĘPNIE