img_3526.jpg
zdjcie poradni.jpg
sam_0661.jpg
obraz 674.jpg
A A A

ODDZIAŁY

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

DYŻURKA LEKARSKA

Informacja o numerach telefonów

62-78-27-300, 400

-

Izba Przyjęć

62-78-27-337

-

Szpitalny Oddział Ratunkowy

62-78-27-333

-

Chirurgiczny

62-78-27-342

62-78-27-348, 306

Nefrologiczny

62-78-27-338

62-78-27-371

Stacja Dializ

62-78-27-372

62-78-27-371

Położniczo - Ginekologiczny

62-78-27-334

62-78-27-357

Noworodkowy

62-78-27-331

62-78-27-395

Dziecięcy

62-78-27-393

62-78-27-394

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

62-78-27-366

62-78-27-347

Blok Operacyjny

62-78-27-346

-

Wewnętrzny Męski

62-78-27-325

62-78-27-336

Wewnętrzny Kobiecy

62-78-27-360

62-78-27-336

Leczniczo-Rehabilitacyjny -Grębanin

62-78-27-430

62-78-27-433

Ratownictwo Medyczne

62-78-27-420

62-78-27-451

PORADNIE/PRACOWNIE

REJESTRACJA

Chirurgiczna

62-78-27-321, 384

Otopedyczna

Nefrologiczna

Ginekologiczno -Położnicza

62-78-27-421

Chorób Płuc i Gruźlicy

62-78-27-422

Patologii Noworodka

62-78-27-331

Rehabilitacyjna

62-78-27- 438

Laboratorium

62-78-27-359

Fizykoterapia

62-78-27-353

RTG

62-78-27-356

Tomografii Komputerowej

Badania Dopplerowskie

Endoskopia

62-78-27-352

USG

62-78-27-459