obraz 084.jpg
obraz 831.jpg
100_8677.jpg
s1052831.jpg
A A A

Zakup energii elektrycznej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Numer ogłoszenia: 236371 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ