obraz 202.jpg
s1052832.jpg
img_3606.jpg
s1052842.jpg
A A A


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa
Dostawa MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH i OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Arkusz cenowy


Odpowiedzi na zapytania 1.
Odpowiedzi na zapytania 2.

Odpowiedzi na zapytania 3.

Uwaga! Zmiana Terminu otwarcia ofert. 


Informacja o wyborze oferty.