img_3508.jpg
z82.jpg
img_3488.jpg
z22.jpg
A A A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

Dostawa wraz z dzierżawą minimum 4-rzędowego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
z systemem PACS i innych urządzeń oraz wykonanie opisów badań
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.
3. Załączniki (format zip).

Odpowiedzi na zapytania 1.Informacja o wyborze oferty.