sam_0624.jpg
obraz 075.jpg
obraz 082.jpg
s1052858.jpg
A A A

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

Dostawa wraz z dzierżawą minimum 4-rzędowego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
z systemem PACS i innych urządzeń oraz wykonanie opisów badań
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.
3. Załączniki (format zip).

Odpowiedzi na zapytania 1.Informacja o wyborze oferty.