s1052852.jpg
z92.jpg
s1052858.jpg
sor3.jpg
A A A

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dostawa LEKÓW z podziałem na pakiety (26 części) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie


1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Przetarg

Odpowiedzi na zapytania 1.
Odpowiedzi na zapytania 2.


Informacja o wyborze oferty. 

Informacja o wyborze oferty2.