porodwka.jpg
img_3554.jpg
img_3526.jpg
img_3526.jpg
A A A

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie


1. Ogłoszenie o zamówieniu. 
2. SIWZ.
3. Informacja o wyborze oferty.

Odpowiedzi na zapytania 1.