img_3569.jpg
sam_0705.jpg
s1052787.jpg
100_8677.jpg
A A A

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Zakup i dostawa dwóch aparatów USG z kompatybilnością głowic między tymi aparatami:
- dla Oddziału Internistycznego - 1 szt.
- dla Poradni Położniczo - Ginekologicznej - 1 szt.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie .1. Ogłoszenie
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. SIWZ.


Informacja o wyborze oferty.