s1052800.jpg
img_3614.jpg
s1052787.jpg
obraz 077.jpg
A A A
Ogłoszenie o przetargu

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z podziałem na 5 części


1. Ogłoszenie o zamówieniu, 
2. SIWZ
3. Arkusz cenowy
4. Odpowiedzi
5. Informacja o wyborze oferty