obraz 075.jpg
lot_ptaka.jpg
s1052808.jpg
sam_0705.jpg
A A A
Ogłoszenie o przetargu

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z podziałem na 5 części


1. Ogłoszenie o zamówieniu, 
2. SIWZ
3. Arkusz cenowy
4. Odpowiedzi
5. Informacja o wyborze oferty