img_3487.jpg
s1052853.jpg
img_3506.jpg
pz32.jpg
A A A
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
Dostawa PRODUKTÓW MEDYCZNYCH
dla Stacji Dializ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie


1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Arkusz cenowy  
4. Odpowiedzi na pytania
5. Informacja o wyborze oferty