s1052860.jpg
s1052860.jpg
img_3580.jpg
z82.jpg
A A A
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa ŻYWNOŚCI
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
z podziałem na zadania.


1. Ogłoszenie.
2. SIWZ.
3. Arkusz cenowy. 

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Sprostowanie o wyborze oferty.