s1052815.jpg
img_3578.jpg
s1052837.jpg
img_3474.jpg
A A A

SPZOZ-ZP/1D/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa KONCENTRATÓW - składnik kwaśny i zasadowy dla Stacji Dializ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania

4. Informacja o wyborze oferty